FREE SHIPPING - BUY 2 OR MORE

EAS eksporditoetus

Bold Tuesday (OÜ Haruharu) saab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist programmi “Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine” raames perioodil 1.02.2017-31.01.2018 eksporditoetust summas 49 987 eurot. Projekti eesmärk on ekspordivõimekuse kasvatamine - leida messide kaudu välisturgudel agente ja edasimüüjaid ning kasvatada rahvusvahelise turunduse abil veebimüüki. Toetuse tulemusel suureneb märgatavalt ekspordivõimekus ja ettevõte rahvusvaheline tuntus.