EAS Export Grant


Bold Tuesday (OÜ Haruharu)
 received an export grant for creative industries from the European Regional Development Fund within the period of 1.02.2017 to 31.01.2018 and in the sum of 49 987 euros. The goal of the project was to grow export capacity - find suitable resellers, agents and distributors through trade fairs and grow web sales through international marketing.

Bold Tuesday (OÜ Haruharu) sai Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist programmi “Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine” raames perioodil 1.02.2017-31.01.2018 eksporditoetust summas 49 987 eurot. Projekti eesmärk oli ekspordivõimekuse kasvatamine - leida messide kaudu välisturgudel agente ja edasimüüjaid ning kasvatada rahvusvahelise turunduse abil veebimüüki. 

What are you looking for?

Your cart